En aquest curs hem aprofundit amb diferents parts del cos i hem après vocabulari nou sobre el tema.
Hem treballat el cos amb diferents formats com ara plastilina, format diferent sobre paper, a nivell experimental, dibuixant companys, a partir d’un cercle,…

I a part del recull de fotos que us deixem, veureu un recull de treballs sobre paper de tot el que hem après!!!